Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje całość usług, których celem jest zapewnienie Inwestorowi (osobie prywatnej lub firmie budowlanej) pełnej obsługi w zakresie wytyczeń i inwentaryzacji realizowanej inwestycji oraz zachowania zgodności z projektem wznoszonego obiektu i zachowania prawidłowej geometrii budowli. Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczeństwa jego utrzymania wykonuje się odpowiednie czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu. Fakt wykonania czynności, o których mowa powyżej geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu.

Usługi geodezyjne obejmują między innymi:

  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla projektanta.
  • Laserowe skanowanie obiektów budowlanych.
  • Tyczenie obiektów budowlanych.
  • Badania przemieszczeń, osiadań i odkształceń.
  • Zakładanie roboczych znaków wysokościowych.
  • Sporządzenie mapy do celów projektowych.
  • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę.
  • Kontrola prawidłowego przebiegu prac podczas budowy.
  • Wprowadzenie budynku do ewidencji gruntów.
  • Przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru inwestycji.

Pomiar