Tworzenie map do celów projektowych oraz sytuacyjno-wysokościowych

Tworzenie map do celów projektowych oraz sytuacyjno-wysokościowych to jedna z kluczowych usług oferowanych przez Geotech. Mapy te są niezbędne na różnych etapach procesu budowlanego, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji. Nasze mapy projektowe są tworzone z największą precyzją, co pozwala na dokładne planowanie i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Mapy sytuacyjno-wysokościowe, z kolei, dostarczają szczegółowych informacji o ukształtowaniu terenu, co jest niezbędne do prawidłowego projektowania i realizacji inwestycji.

Pomiar