Pakiet “MÓJ DOM”

Pakiet “MÓJ DOM” to kompleksowa oferta dla osób planujących budowę domu jednorodzinnego. Zawiera ona wszystkie niezbędne usługi geodezyjne, które są wymagane na różnych etapach realizacji inwestycji.

W skład pakietu wchodzą:

  • Wykonanie mapy do celów projektowych - niezbędnego dokumentu koniecznego przy opracowaniu projektu budowlanego. Mapę wykonujemy w porozumieniu i ciągłym kontakcie z Państwa architektem. Dzięki temu mapa zostanie przygotowana starannie, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych przez architekta.
  • Wytyczenie budynku w terenie. Tyczymy w terenie osie konstrukcyjne budynku (lub jego obrys zewnętrzny) oraz punkt wysokościowy - tzw. "0" budynku (p.p.p. - projektowany poziom posadowienia lub poziom posadzki parteru). Na tym etapie również działamy w porozumieniu z Państwa wykonawcą, tak by uniknąć błędów i aby wszystko było jasne. Dodatkowo tyczymy sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie oraz elementy zagospodarowania terenu).
  • Inwentaryzacja powykonawcza budynku. Etap ten polega na pomierzeniu zrealizowanego budynku oraz innych obiektów budowlanych i naniesieniu ich na mapę zasadniczą. Sporządzamy mapę z inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumenty niezbędne do odbioru budynku przez służby nadzoru budowlanego.

Przyjęte zamówienia realizujemy szybko i fachowo, zawsze na bieżąco i rzetelnie informując zamawiającego o postępie prac. Zapewniamy, że zarówno pomiary, jak i cała dokumentacja zostanie wykonana w sposób poprawny, zgody z obowiązującym prawem, co znacznie ułatwia i przyśpiesza rozpoczęcie prac budowlanych.

Pakiet “MÓJ DOM” to gwarancja profesjonalizmu, precyzji i terminowości na każdym etapie realizacji inwestycji.

Pomiar